Protuprovalne grilje

Namjena

Zaštita prizemnih prozora i pomo?nih ulaza na vikendicama i drugim objektima koji su izloženi ve?em riziku od provale i kra?e.  Izrada
 • Dovratnik je ?eli?ni profil. Ram krila je od ?eli?nog profila. Ispuna krila je ura?ena ovalnim cijevima koje su umetnute u ram na taj na?in da su uram krila pravljeni otvori u koje se stavljaju ovalne cijevi prije sastavljanja rama i zavarivanja. Ovim na?inom smo uradili dvostruku zaštitu od provale jer imamo samu konstrukciju kao jednu zaštitu i vareni spoj kao drugu zaštitu.

 • Završna obrada
 • U našoj lakirnici vrata se praškasto boje u bijelu i boju ?okolade. Ostale boje se mogu posebno naru?iti po RAL karti boja.

 • Obloge


 • Brtve


 • Baglame
 • Varene baglame sa kotrljaju?im ležajem.

 • Okov
 • Odgovaraju?a jednoto?kovna brava sa gornjim i donjim zabravljivanjem. Cilindru se može pristupiti samo sa unutrašnje strane grilje.